Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de PKB Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad (28730),

- over:

- de motie-Duyvendak over een beleid voor regionale en kleine luchthavens (28730, nr. 4);

- de motie-Duyvendak over normen voor externe veiligheid rondom luchthavens (28730, nr. 5);

- de motie-Duyvendak over een aanpassing van de PKB Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad (28730, nr. 6).

(Zie notaoverleg van 23 juni 2003.)

In stemming komt de motie-Duyvendak (28730, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (28730, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (28730, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de planologische kernbeslissing.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor deze planologische kernbeslissing hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is goedgekeurd.

Naar boven