Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20022003-4831-4831-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 23706
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2003-06-26
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 4831
Identifier h-tk-20022003-4831-4831-1
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 4831-4831
PS key HAN7569A38
Publicatiedatum 2003-07-11
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 83
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 4831
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het notarisambt, te weten: - de motie-De Wit over continuering van de huidige AMvB (Kamerstuk 23706, nr. 51); - de motie-Jan de Vries c.s. over de tarieven en een klachtenregeling (Kamerstuk 23706, nr. 52); - de motie-Jan de Vries c.s. over een voorstel voor de aard en inrichting van het vervolgonderzoek (Kamerstuk 23706, nr. 53)
Vergaderjaar 2002-2003