Publicaties over dossier 23706

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over diverse onderwerpen rondom het notariaat, te weten de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over het verhogen van de leeftijdsgrens voor het defungeren van notarissen (23706, nr. 66)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-06-2007 2006-2007 nr. 76, pagina 4012 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 23 mei 2007 over diverse onderwerpen rondom het notariaat

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-06-2007 2006-2007 nr. 74, pagina 3927 - 3929 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 1 juni 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-06-2007 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 18 juni 2003 over de continuïteit en toegankelijkheid van de notariële dienstverlening

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-07-2003 2002-2003 nr. 83, pagina 4779 - 4781 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het notarisambt, te weten: - de motie-De Wit over continuering van de huidige AMvB (Kamerstuk 23706, nr. 51); - de motie-Jan de Vries c.s. over de tarieven en een klachtenregeling (Kamerstuk 23706, nr. 52); - de motie-Jan de Vries c.s. over een voorstel voor de aard en inrichting van het vervolgonderzoek (Kamerstuk 23706, nr. 53)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-07-2003 2002-2003 nr. 83, pagina 4831 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en verschotten (Wet op het notarisambt) (23706).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-04-1999 1998-1999 nr. 25, pagina 1125 - 1126 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en verschotten (Wet op het notarisambt) (23706).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-04-1999 1998-1999 nr. 24, pagina 1005 - 1020 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en verschotten (Wet op het notarisambt) (23706).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-04-1999 1998-1999 nr. 24, pagina 1053 - 1066 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergadering van 30 maart

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-03-1999 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergadering van 23 maart

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-03-1999 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal