Noot 1 (zie blz. 4790)

CDA-fractie:

Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking

Leden:

Brinkel tot lid in plaats van het lid Van Winsen

Van Dijk tot lid in plaats van het lid Haverkamp

Plv. leden:

Van Winsen tot plv. lid in de bestaande vacature

Haverkamp tot plv. lid in de bestaande vacature

Eski tot plv. lid in de bestaande vacature

Europese Zaken

Leden:

Eurlings tot lid in plaats van het lid Buijs

Van Dijk tot lid in plaats van het lid Hessels

Brinkel tot lid in plaats van het lid Spies

Plv. leden:

Hessels tot plv. lid in plaats van het lid Bruls

Spies tot plv. lid in de bestaande vacature

Cörüz tot plv. lid in plaats van het lid Van Haersma Buma

Buijs tot plv. lid in de bestaande vacature

Ferrier tot plv. lid in de bestaande vacature

Defensie

Leden:

Aasted-Madsen-van Stiphout tot lid in plaats van het lid Rambocus

Brinkel tot lid in plaats van het lid Bruls

Plv. leden:

Smilde tot plv. lid in de bestaande vacature

Bruls tot plv. lid in de bestaande vacature

Van Dijk tot plv. lid in de bestaande vacature

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Leden:

Van Fessem tot lid in plaats van het lid Van de Camp

Smilde tot lid in plaats van het lid Bruls

Plv. leden:

Van Bochove tot plv. lid in plaats van het lid Mosterd

Algra tot plv. lid in de bestaande vacature

Atsma tot plv. lid in de bestaande vacature

Bruls tot plv. lid in de bestaande vacature

Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Leden:

Van Fessem tot lid in plaats van het lid Eurlings

Plv. leden:

Eurlings tot plv. lid in de bestaande vacature

Justitie

Leden:

De Pater-van der Meer tot lid in de bestaande vacature

Van Fessem tot lid in plaats van het lid Eurlings

Plv. leden:

Aasted-Madsen-van Stiphout tot plv. lid in plaats van het lid De Pater-van der Meer

Economische Zaken

Leden:

Van Fessem tot lid in plaats van het lid De Haan

Plv. leden:

Van Dijk tot plv. lid in de bestaande vacature

De Nerée tot Babberich tot plv. lid in de bestaande vacature

Het lid De Haan tot plv. lid in plaats van het lid De Pater-van der Meer

Financiën

Leden:

Eurlings tot lid in plaats van het lid Atsma

Van Loon-Koomen tot lid in plaats van het lid Rambocus

Plv. leden:

Atsma tot plv. lid in plaats van het lid Schreijer-Pierik

Omtzigt tot plv. lid in plaats van het lid Ferrier

Rambocus tot plv. lid in de bestaande vacature

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Leden:

Van Loon-Koomen tot lid in plaats van het lid Vietsch

Eski tot lid in plaats van het lid Algra

Plv. leden:

Smilde tot plv. lid in plaats van het lid Koopmans

Omtzigt tot plv. lid in de bestaande vacature

Algra tot plv. lid in de bestaande vacature

Vietsch tot plv. lid in de bestaande vacature

Van Dijk tot plv. lid in de bestaande vacature

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Leden:

Smilde tot lid in plaats van het lid Eurlings

Omtzigt tot lid in plaats van het lid Mosterd

Plv. leden:

Mosterd tot plv. lid in plaats van het lid Jager

Van Loon-Koomen tot plv. lid in plaats van het lid Verburg

Eski tot plv. lid in de bestaande vacature

Aasted-Madsen-van Stiphout tot plv. lid in de bestaande vacature

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Van Vroonhoven-Kok tot lid in plaats van het lid Atsma

Aasted-Madsen-van Stiphout tot lid in plaats van het lid Van Bochove

Eski tot lid in plaats van het lid Hessels

Plv. leden:

Atsma tot plv. lid in de bestaande vacature

Van Bochove tot plv. lid in de bestaande vacature

Hessels tot plv. lid in plaats van het lid Van Haersma Buma

Van Fessem tot plv. lid in de bestaande vacature

Verkeer en Waterstaat

Leden:

Van Lith tot lid in plaats van het lid Buijs

Koopmans tot lid in plaats van het lid Eurlings

Haverkamp tot lid in plaats van het lid De Pater-van der Meer

Plv. leden:

Eurlings tot plv. lid in plaats van het lid Koopmans

Buijs tot plv. lid in plaats van het lid Van Lith

De Pater-van der Meer tot plv. lid in plaats van het lid Haverkamp

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Plv. leden:

Sterk tot plv. lid in de bestaande vacature

Haverkamp tot plv. lid in de bestaande vacature

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Leden:

Van Loon-Koomen tot lid in plaats van het lid Jager

Plv. leden:

Ten Hoopen tot plv. lid in plaats van het lid Mosterd

Jager tot plv. lid in de bestaande vacature

Presidium

Plv. leden:

Ten Hoopen tot plv. lid in plaats van het lid Meijer

Buijs tot plv. lid in de bestaande vacature

commissie voor de Werkwijze der Kamer

Plv. leden:

Smilde tot plv. lid in de bestaande vacature

commissie voor de Verzoekschriften

Leden:

Van Fessem tot lid in de bestaande vacature

VVD-fractie:

commissie voor de Verzoekschriften:

Leden:

– het lid Dezentjé Hamming-Bluemink tot lid in de bestaande vacature;

Plv. leden:

– het lid Van Miltenburg tot plv. lid in de bestaande vacature;

commissie voor de Werkwijze der Kamer

Leden:

– het lid Griffith tot lid in plaats van het lid Van Aartsen;

Plv. leden:

– het lid Aptroot tot plv. lid in plaats van het lid Blok;

– het lid Luchtenveld tot plv. lid in plaats van het lid De Grave;

Vriendschapsgroep Frankrijk

Leden:

– Van Dijk (CDA)

– Eurlings (CDA)

– Verhagen (CDA)

– Blom (PvdA)

– Kruijssen (PvdA)

– Vos (GL)

– Varela (LPF)

– Geluk (VVD)

– Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD)

– Van Bommel (SP)

Vriendschapsgroep Groot-Brittannië

Leden:

– Sterk (CDA)

– Mastwijk (CDA)

– Vietsch (CDA)

– Van Heemst (PvdA)

– Eijsink (PvdA)

– Van Heteren (PvdA)

– Halsema (GL)

– Nawijn (LPF)

– Rijpstra (VVD)

– Hirsi Ali (VVD)

– Van Bommel (SP)

Vriendschapsgroep Duitsland

Leden:

– Van Winsen (CDA)

– Jager (CDA)

– Hessels (CDA)

– Douma (PvdA)

– Smeets (PvdA)

– Timmermans (PvdA)

– Van der Staaij (SGP)

– Karimi (GL)

– Kraneveldt (LPF)

– Hofstra (VVD)

– Oplaat (VVD)

– Van Bommel (SP)

Naar boven