Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kinderopvang, te weten:

- de motie-Tonkens over een onderzoek naar de gevolgen van het uitstel van de Wbk (28600 XV, nr. 118);

- de motie-Tonkens over de invoering van de Wbk in 2005 (28600 XV, nr. 119).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Mevrouw Tonkens trekt haar moties (28600-XV, nrs. 118 en 119) in.

Naar boven