Aan de orde is de behandeling van:

de Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften over een aantal in haar handen gestelde adressen (28619, nrs. 110 t/m 116).

Overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften wordt besloten.

Naar boven