Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 34

34 Stemmingen moties ROC Leiden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO ROC Leiden, 

te weten: 

  • -de motie-Lucas over geen additionele middelen beschikbaar stellen aan ROC Leiden (33495, nr. 86); 

  • -de motie-Lucas over niet beschikbaar stellen van een aanvullende tranche van 5 miljoen euro (33495, nr. 87); 

  • -de motie-Bruins over eenduidige, meetbare en tijdsgebonden afspraken met ROC Leiden (33495, nr. 88); 

  • -de motie-Bruins over kleinschaliger middelbaar beroepsonderwijs in de regio Leiden (33495, nr. 89); 

  • -de motie-Rog/Jasper van Dijk over een geïntegreerd onderzoek naar betalingen aan adviseurs (33495, nr. 90). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Bruins (33495, nr. 88) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bruins stel ik voor, zijn motie (33495, nr. 89) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Lucas (33495, nr. 86). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Lucas (33495, nr. 87). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Rog/Jasper van Dijk (33495, nr. 90). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.