Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 40

40 Stemmingen moties Biotechnologie en kwekersrecht

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Biotechnologie en kwekersrecht, 

te weten: 

  • -de motie-Wassenberg over een ethische toets bij het tentoonstellen van ggo’s (27428, nr. 319); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over het updaten van het convenant co-existentie (27428, nr. 320); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over de economische schade van gentechbesmetting (27428, nr. 321); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over Integrated Pest Management (27428, nr. 322); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over een labelingsplicht voor cisgenese (27428, nr. 323). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor, zijn moties (27428, nrs. 320 en 322) aan te houden. Op verzoek van de heer Wassenberg stel ik voor, zijn motie (27428, nr. 319) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (27428, nr. 321). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (27428, nr. 323). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.