Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 41

41 Stemmingen moties Huiselijk geweld en dierenwelzijn

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn, 

te weten: 

  • -de motie-Wassenberg/Thieme over Blijf-van-mijn-dierprojecten (28345, nr. 143); 

  • -de motie-Wassenberg/Thieme over dierenmishandeling expliciet noemen op de website vooreenveiligthuis.nl (28345, nr. 144); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over expertise bij het OM op het gebied van dieren (28345, nr. 145); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over een plan voor de opvang van huisdieren (28345, nr. 146); 

  • -de motie-Graus over een indicator voor huiselijk geweld (28345, nr. 147); 

  • -de motie-Graus over een lesmodule dierenmishandeling en huiselijk geweld (28345, nr. 148); 

  • -de motie-Graus over een module herkenning dierenmishandeling (28345, nr. 149); 

  • -de motie-Graus over een verplichte meldcode van dierenmishandeling bij dierenartsen (28345, nr. 150); 

  • -de motie-Graus over een databank van meldcodes voor door het Rijk erkende instanties (28345, nr. 151). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Graus stel ik voor, zijn moties (28345, nrs. 147, 148 en 149) aan te houden. Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor, zijn motie (28345, nr. 145) aan te houden. Op verzoek van de heer Wassenberg stel ik voor, zijn moties (28345, nrs. 143 en 144) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk (28345, nr. 146) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jasper van Dijk en Bergkamp. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 152, was nr. 146 (28345). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Bergkamp (28345, nr. 152, was nr. 146). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (28345, nr. 150). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (28345, nr. 151). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.