Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 44

44 Stemmingen moties Preventie radicalisering

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Preventie radicalisering, 

te weten: 

  • -de motie-Karabulut/Potters over het niet langer financieren van Nederlandse gebedshuizen (29754, nr. 343); 

  • -de motie-Karabulut/Potters over het beëindigen van relaties met salafistische organisaties (29754, nr. 344); 

  • -de motie-Karabulut/Potters over aanvullend onderzoek naar radicaliseringsprocessen onder jongeren (29754, nr. 345); 

  • -de motie-De Graaf/Wilders over sluiting van de Al-Fourqaan moskee en een verbod op de stichting Al-Waqf (29754, nr. 346); 

  • -de motie-De Graaf/Wilders over de-islamisering als doelstelling van beleid (29754, nr. 347); 

  • -de motie-Öztürk over excuses aan Turks-Nederlandse jongeren (29754, nr. 348); 

  • -de motie-Öztürk over personen die de democratische besluitvorming ondermijnen (29754, nr. 349). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Karabulut/Potters (29754, nr. 343). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Karabulut/Potters (29754, nr. 344). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Karabulut/Potters (29754, nr. 345). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Graaf/Wilders (29754, nr. 346). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf/Wilders (29754, nr. 347). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (29754, nr. 348). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (29754, nr. 349). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.