Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 54

54 Stemming motie Jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk, 

te weten: 

  • -de motie-Tellegen over de effecten van het verbod op babypijltjes en Romeinse kaarsen (28684, nr. 451). 

(Zie vergadering van 1 december 2015.) 

In stemming komt de motie-Tellegen (28684, nr. 451). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.