Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 49

49 Stemming motie Integratieonderwerpen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen,

te weten:

  • -de motie-Sjoerdsma over op korte termijn aanbieden van taalcursussen op de noodopvanglocaties (32824, nr. 109).

(Zie vergadering van 29 oktober 2015.)

De voorzitter:

De motie-Sjoerdsma (32824, nr. 109) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen tijd te verliezen valt bij het starten met het leren van de Nederlandse taal, normen en waarden;

verzoekt de regering, op korte termijn taalcursussen aan te bieden op de noodopvanglocaties, zodat er zodra asielzoekers hier klaar voor zijn begonnen kan worden met het leren van de taal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 119, was nr. 109 (32824).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sjoerdsma (32824, nr. 119, was nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, ontvang ik graag een brief van het kabinet over de uitvoering daarvan.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.