Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 28

28 Stemmingen moties Initiatiefnota-Voortman en initiatiefnota-Ellemeet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van het lid Voortman "Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg" en de initiatiefnota van het lid Ellemeet "Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal", 

te weten: 

  • -de motie-Bruins Slot over vermindering van het aantal zorgpolissen en poliscombinaties (33895, nr. 6); 

  • -de motie-Van Gerven over afschaffen van de budgetpolis (33895, nr. 7); 

  • -de motie-Van Gerven over controle van de uitgaven van de zorgverzekeraars door de Algemene Rekenkamer (33895, nr. 8); 

  • -de motie-Voortman over een provisieverbod voor vergelijkingssites van zorgverzekeringen (33895, nr. 9); 

  • -de motie-Van Gerven over de mogelijkheid om gedurende het hele jaar van verzekeraar te wisselen (33895, nr. 10); 

  • -de motie-Dik-Faber/Voortman over overleg met zorgverzekeraars over vermindering van het aantal polissen (33895, nr. 11). 

(Zie notaoverleg van 14 december 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Bruins Slot stel ik voor, haar motie (33895, nr. 6) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De motie-Van Gerven (33895, nr. 7) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Gerven en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 13, was nr. 7 (33895). 

De voorzitter:

De motie-Voortman (33895, nr. 9) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Gerven en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 14, was nr. 9 (33895). 

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigdde moties kunnen stemmen. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar motie (33895, nr. 11) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven/Voortman (33895, nr. 13, was nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (33895, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven/Voortman (33895, nr. 14, was nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (33895, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.