Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633495 nr. 89

33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

Nr. 89 MOTIE VAN HET LID BRUINS

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ROC Leiden in het kader van een herstelplan een samenwerkingsverband zal aangaan met andere mbo-scholen in de regio;

overwegende dat hiermee het gevaar bestaat dat als gevolg van deze samenwerking een nóg grootschaliger organisatie ontstaat die «too big to fail» is;

verzoekt de regering om, tijdens de uitvoering van het herstelplan alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat dit proces leidt tot kleinschaliger middelbaar beroepsonderwijs in de regio Leiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins