Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 31

31 Stemmingen moties Najaarsnota 2015

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2015, 

te weten: 

  • -de motie-Merkies over ontzien van de lopende OS-programmalijnen bij tegenvallende kosten eerstejaarsasielopvang (34350, nr. 3); 

  • -de motie-Omtzigt over een nota van wijziging waarin de uitgaven voor asielzoekers in 2016 worden gedekt (34350, nr. 4); 

  • -de motie-Omtzigt over een nieuwe opzet van de EU-begroting (34350, nr. 5). 

(Zie vergadering van 16 december 2015.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Merkies stel ik voor, zijn motie (34350, nr. 3) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Omtzigt (34350, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt (34350, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.