Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633495 nr. 87

33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

Nr. 87 MOTIE VAN HET LID LUCAS

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de brief van 18 juni 2015 over ROC Leiden de Minister heeft aangegeven dat er voorwaarden zijn verbonden aan het beschikbaar stellen van de tranches aanvullende middelen voor ROC Leiden, waaronder een robuust herstelplan en samenwerking in de regio;

overwegende dat door het afkeuren van het herstelplan door de inspectie feitelijk niet aan de voorwaarden is voldaan;

overwegende dat ook de intentieverklaring en het versnellingsdocument nog onvoldoende helderheid geven over de voorwaarden rond samenwerking in de regio en de overdracht en uitwisseling van opleidingen;

verzoekt de regering, zich aan haar eigen afspraken te houden en nu geen aanvullende tranche van 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor ROC Leiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas