Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 62

62 Stemming aangehouden motie Europese top van 17-18 december 2015

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Europese Top van 17 en 18 december 2015, 

te weten: 

  • -de motie-Omtzigt over beschikbaar stellen van gegevens over de aanslag op de MH17 (21501-20, nr. 1069). 

(Zie vergadering van 15 december 2015.) 

In stemming komt de motie-Omtzigt (21501-20, nr. 1069). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.