Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 48

48 Stemmingen moties Zwangerschap en geboorte

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte, 

te weten: 

  • -de motie-Van Gerven over afschaffen van de eigen bijdrage voor poliklinische bevalling en kraamzorg (32279, nr. 72); 

  • -de motie-Van Gerven over de overheveling van de klinische verloskunde van het Vlietland Ziekenhuis naar het Sint Franciscus Gasthuis (32279, nr. 73); 

  • -de motie-Pia Dijkstra/Dik-Faber over gefaseerd en zorgvuldig invoeren van integrale bekostiging (32279, nr. 76); 

  • -de motie-Dik-Faber over toenemende medicalisering als gevolg van de te ontwikkelen integrale bekostiging (32279, nr. 77). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Van Gerven (32279, nr. 72). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (32279, nr. 73). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra/Dik-Faber (32279, nr. 76). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (32279, nr. 77). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.