Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 46

46 Stemmingen moties Herziening Europese verkiezingsakte

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Herziening Europese verkiezingsakte, 

te weten: 

  • -de motie-Taverne c.s. over de informatieverstrekking aan de Kamer wat betreft de Europese verkiezingsakte (34361, nr. 3); 

  • -de motie-Koşer Kaya over niet instemmen met wijziging van de Europese verkiezingsakte zonder uitdrukkelijk mandaat (34361, nr. 4). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Taverne c.s. (34361, nr. 3). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Koser Kaya (34361, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het parlementair behandelvoorbehoud inzake de Europese verkiezingsakte te beëindigen. 

Daartoe wordt besloten.