Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 37

37 Stemmingen moties Leefomgeving

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Leefomgeving, 

te weten: 

  • -de motie-Geurts over het onafhankelijke onderzoek door het ILVO (30175, nr. 226); 

  • -de motie-Smaling/Visser over een duurzame aanpak stedelijke luchtkwaliteit (30175, nr. 227); 

  • -de motie-Van Tongeren over het afvoeren van lekkend grondwater (30175, nr. 228); 

  • -de motie-Cegerek c.s. over in kaart brengen van gezondheidsklachten door houtstook (30175, nr. 230). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Geurts (30175, nr. 226). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling/Visser (30175, nr. 227). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (30175, nr. 228). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Cegerek c.s. (30175, nr. 230). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.