Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 53

53 Stemming motie Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2016, 

te weten: 

  • -de motie-Van Weyenberg over alle payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd in dienst nemen (34300-XV, nr. 52). 

(Zie vergadering van 2 december 2015.) 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg (34300-XV, nr. 52). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, zou ik graag een brief van het kabinet willen. Ik wil die heel graag uiterlijk aanstaande dinsdag ontvangen omdat het gaat om payrollmedewerkers met een contract voor onbepaalde tijd, die anders op 31 december ontslagen worden bij de NVWA. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij hadden onze hand omhoog, maar zijn volgens mij niet opgenoemd. Wij zijn voor deze motie. 

De voorzitter:

De ChristenUnie is genoemd, maar misschien praat ik te zacht.