Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 51

51 Stemming motie Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016, 

te weten: 

  • -de motie-Van Gerven over een opt-out voor de gezondheidszorg bij handelsverdragen (34300-XVI, nr. 36). 

(Zie vergadering van 5 november 2015.) 

In stemming komt de motie-Van Gerven (34300-XVI, nr. 36). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.