Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 43

43 Stemmingen moties TSN/Toekomst thuiszorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO TSN/Toekomst thuiszorg, 

te weten: 

  • -de motie-Siderius c.s. over een salaris voor thuiszorgmedewerkers TSN voor de kerst (23235, nr. 123); 

  • -de motie-Siderius/Voortman over 60 miljoen voor het oplossen van acute problematiek (23235, nr. 124); 

  • -de motie-Voortman c.s. over de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning (23235, nr. 125); 

  • -de motie-Krol over maatwerk voor werkloze 45-plussers in de zorg (23235, nr. 126); 

  • -de motie-Keijzer over de tariefstelling van de hulp bij het huishouden (23235, nr. 128). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Krol stel ik voor, zijn motie (23235, nr. 126) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Siderius c.s. (23235, nr. 123). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Siderius/Voortman (23235, nr. 124). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (23235, nr. 125). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Keijzer (23235, nr. 128). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.