Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 55

55 Stemmingen moties Verdwijnen van de blauwe envelop

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Reactie op het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek doet naar het verdwijnen van de blauwe envelop, 

te weten: 

  • -de motie-Omtzigt/Van Vliet over per post blijven sturen van de definitieve beschikkingen toeslagen (34196, nr. 22); 

  • -de motie-Tony van Dijck over de mogelijkheid om te blijven kiezen voor de blauwe envelop (34196, nr. 23); 

  • -de motie-Bashir over verstrekken van papieren kopieën aan iedereen die aangeeft niet op digitale wijze te kunnen communiceren (34196, nr. 24). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Omtzigt/Van Vliet (34196, nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (34196, nr. 23). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bashir (34196, nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.