Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 61

61 Stemming motie MIRT

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het MIRT,

te weten:

  • -de motie-Van Tongeren/Dik-Faber over de Noordelijke Schinkelbrug van een vluchtstrook voorzien (34300-A, nr. 36).

(Zie notaoverleg van 23 november 2015.)

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren/Dik-Faber (34300-A, nr. 36) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de succesvolle R-netbusverbindingen 346 (Haarlem-Amsterdam-Zuid elke 4 minuten) en 310 (Hoofddorp-Schiphol-Amsterdam Zuid, elke 5 minuten) in het project Zuidasdok letterlijk in het gedrang komt door ontbrekende of te smalle vluchtstroken rond de Schinkelbrug op de geplande parallelbaan van de A10;

verzoekt de regering, de Noordelijke Schinkelbrug van een vluchtstrook te voorzien en de smalle vluchtstroken ervoor en erna te laten verbreden zodat een filevrije busverbinding voor R-net behouden blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 57, was nr. 36 (34300-A).

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Tongeren stel ik voor, haar gewijzigde motie (34300-A, nr. 57, was nr. 36) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.