Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 36

36 Stemmingen moties Scheepvaart

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Scheepvaart, 

te weten: 

  • -de motie-Hachchi over de geschiktheid van reddingshelikopters voor de SAR-taak (31409, nr. 95); 

  • -de motie-Jacobi/Cegerek over versterken van het maritiem onderzoek (31409, nr. 96); 

  • -de motie-Jacobi/De Boer over verkorting van de stremmingsduur bij renovatie van sluizen (31409, nr. 97); 

  • -de motie-Graus over actie tegen toenemend aantal belemmeringen vanuit de Europese Commissie (31409, nr. 98); 

  • -de motie-Graus/Van Helvert over opkomen voor de Nederlandse mainports (31409, nr. 99); 

  • -de motie-Graus over een toekomst- en concurrentiebestendige strategie (31409, nr. 100); 

  • -de motie-Smaling over de nieuwbouweisen van de CCR van tafel krijgen (31409, nr. 101); 

  • -de motie-De Boer/Jacobi over gelijke spelregels voor zeehavens (31409, nr. 103); 

  • -de motie-Van Helvert c.s. over instellen van een geschillencommissie (31409, nr. 104); 

  • -de motie-Van Helvert over de bijdrage van de Rotterdamse haven in infrastructuurkosten (31409, nr. 105). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Graus stel ik voor, zijn motie (31409, nr. 99) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Hachchi (31409, nr. 95). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jacobi/Cegerek (31409, nr. 96). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jacobi/De Boer (31409, nr. 97). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Graus (31409, nr. 98). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (31409, nr. 100). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling (31409, nr. 101). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Boer/Jacobi (31409, nr. 103). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert c.s. (31409, nr. 104). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert (31409, nr. 105). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.