Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 39

39 Stemmingen moties Externe veiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Externe veiligheid, 

te weten: 

  • -de motie-Remco Dijkstra/Agnes Mulder over het tijdelijk niet handhaven van artikel 33 (26956, nr. 206); 

  • -de motie-Ulenbelt/Smaling over de ervaringen van inspecteurs externe veiligheid (26956, nr. 207). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra/Agnes Mulder (26956, nr. 206). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, de SGP, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Smaling (26956, nr. 207). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.