Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 35

35 Stemmingen moties VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, 

te weten: 

  • -de motie-Van Tongeren/Jan Vos over het uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage (25422, nr. 127); 

  • -de motie-Van Tongeren over het maximaal beschikbare taakstellende budget voor Pallas (25422, nr. 128); 

  • -de motie-Van Tongeren over vormen van voldoende reserves voor het ontmantelen van Borssele (25422, nr. 129); 

  • -de motie-Van Tongeren over de kosten van het overnemen van het juridisch en economisch eigendom (25422, nr. 130); 

  • -de motie-Jan Vos/Van Tongeren over adequaat vullen van het amoveringsfonds (25422, nr. 131); 

  • -de motie-Jan Vos/Dik-Faber over gezamenlijke inspecties van Nederland en België (25422, nr. 132); 

  • -de motie-Jan Vos over onderzoeken of de kerncentrale kan worden genationaliseerd (25422, nr. 133); 

  • -de motie-Smaling/Albert de Vries over verbeteren van de informatiepositie van burgers (25422, nr. 134); 

  • -de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over een helder tijdpad voor het verwijderen van kernafval in Petten (25422, nr. 135); 

  • -de motie-Dik-Faber c.s. over bekostigen van de eindberging van radioactief afval (25422, nr. 136). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (25422, nr. 130) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Tongeren en Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 137, was nr. 130 (25422). 

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber c.s. (25422, nr. 136) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dik-Faber, Van Tongeren, Thieme, Van Veldhoven en Smaling. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 138, was nr. 136 (25422). 

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Jan Vos (25422, nr. 127). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (25422, nr. 128). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (25422, nr. 129). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren/Dik-Faber (25422, nr. 137, was nr. 130). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 130 is aangenomen, zou ik graag een brief van de regering ontvangen over de wijze waarop zij die gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Het stenogram van dit deel van de vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Jan Vos/Van Tongeren (25422, nr. 131). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jan Vos/Dik-Faber (25422, nr. 132). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jan Vos (25422, nr. 133). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling/Albert de Vries (25422, nr. 134). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van Tongeren (25422, nr. 135). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber c.s. (25422, nr. 138, was nr. 136). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.