Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 52

52 Stemming motie Wijkverpleging

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Wijkverpleging, 

te weten: 

  • -de motie-Siderius/Bergkamp over stopzetting van de Achmea-pilot (29689, nr. 673). 

(Zie vergadering van 10 november 2015.) 

In stemming komt de motie-Siderius/Bergkamp (29689, nr. 673). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.