Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 39, item 38

38 Stemmingen moties ProRail

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO ProRail, 

te weten: 

  • -de motie-Van Helvert over het tijdig benutten van beschikbare budgetten (29984, nr. 643); 

  • -de motie-Van Tongeren over mogelijkheden voor het bestrijden van spoorellende (29984, nr. 645); 

  • -de motie-Smaling over inzicht in de staat van onderhoud van de spoorinfrastructuur (29984, nr. 646); 

  • -de motie-De Boer/Hoogland over het opknippen van het databaseproject (29984, nr. 647); 

  • -de motie-Graus/Madlener over het oneervol ontslaan van de Raad van Commissarissen van ProRail (29984, nr. 648). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Van Helvert (29984, nr. 643). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (29984, nr. 645). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling (29984, nr. 646). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Boer/Hoogland (29984, nr. 647). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Graus/Madlener (29984, nr. 648). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.