Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528684 nr. 451

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 451 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een verbod heeft ingesteld op de verkoop van babypijltjes en Romeinse kaarsen aan consumenten;

overwegende dat de reden voor dit verbod niet is dat babypijltjes en Romeinse kaarsen niet aan de wettelijke eisen voor vuurwerk voldoen, maar dat oneigenlijk gebruik van dit vuurwerk in de praktijk voor veel verwondingen zorgt;

overwegende dat niet bekend is of het letsel veroorzaakt door vuurwerk zal afnemen door deze twee producten te verbieden;

verzoekt de regering, na de komende jaarwisseling uit te zoeken of het besluit tot het verbod van babypijltjes en Romeinse kaarsen ook daadwerkelijk heeft geleid tot minder letsel en tot die tijd niet over te gaan tot het verbieden van meer soorten vuurwerk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tellegen