Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 673

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 673 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN BERGKAMP

Voorgesteld 10 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanbieders van wijkverpleegkundige zorg die in het proefproject van Achmea niet worden gecontracteerd slechts 75% van hun werk vergoed kunnen krijgen;

constaterende dat goed functionerende structuren in de wijken worden verbroken en de patiënt zijn vertrouwde hulpverlener kan verliezen;

van mening dat deze pilot de bestaande structuren zodanig verstoort dat er niet meer over een pilot gesproken kan worden;

spreekt uit dat de Achmea-pilot dient te worden gestopt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Bergkamp