Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629754 nr. 343

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 343 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN POTTERS

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de groeiende invloed van het wahabisme en salafisme en de hieraan gekoppelde financieringsstromen uit landen zoals Saudi-Arabië, Koeweit en Qatar aan Nederlandse gebedshuizen;

overwegende dat dit gepaard kan gaan met verspreiding van ondemocratisch gedachtegoed en risico's voor het samenleven en de integratie van diverse Nederlanders;

overwegende dat gebedshuizen van en voor lokale geloofsgemeenschappen zouden moeten zijn en er zorgen bestaan over de buitenlandse invloed en ronselaars;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat Nederlandse gebedshuizen niet langer worden gefinancierd met geld uit Saudi-Arabië, Koeweit en Qatar dan wel dat de financiering aan volledige controle (en met goedkeuring vooraf) van de Nederlandse overheid wordt onderworpen, en de Kamer hiertoe voorstellen te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Potters