Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629754 nr. 344

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 344 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN POTTERS

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat salafistische organisaties fundamentalistisch zijn en een rol spelen bij radicalisering van onze jongeren;

overwegende dat salafistische organisaties een gesegregeerde, aparte samenleving voorstaan en dit samenleven en integratie van diverse Nederlanders belemmert;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat overheidsorganisaties geen partner-, samenwerkings- of subsidierelatie met deze organisaties aangaan, en bestaande relaties te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Potters