Publicaties over dossier 25422

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming motie Nucleaire veiligheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-02-2017 2016-2017 nr. 43, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van een algemeen overleg met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over handhaving (29383, 22343, 25422, nr. 95), te wetende motie-Van Leeuwen over een gedoogbeschikking voor mensen die al voor 31 oktober 2003 een recreatiewoning bewoonden (31200 XI, nr. 100), de motie-Neppérus over beëindiging van handhaven met terugwerkende kracht door gemeenten (31200 XI, nr. 101), de motie-Madlener over het aansporen van gemeenten om alleen op te treden bij overlast (31200 XI, nr. 102) en een andere motie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-04-2008 2007-2008 nr. 73, pagina 5109 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: het verslag van een algemeen overleg met de minister van VROM over handhaving (29383, 22343, 25422, nr. 95)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-04-2008 2007-2008 nr. 71, pagina 4948 - 4952 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over radioactief afval, te weten:de motie-Spies c.s. over wijziging van relevante wetgeving, onderzoek en een dringend verzoek aan EPZ (25422, nr. 38)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5913 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 juni 2004 over radioactief afval

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5870 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  De stemming over een gewijzigde motie, ingediend tijdens het debat over de hogefluxreactor Petten, te weten: - de gewijzigde motie-Duyvendak c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid van kernsmelting (25422, nr. 26)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-03-2003 2002-2003 nr. 48, pagina 3172 - 3173 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend in het debat over de hogefluxreactor in Petten, te weten:de motie-Duyvendak c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid van kernsmelting (25422, nr. 21).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-02-2003 2002-2003 nr. 47, pagina 3163 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de hogefluxreactor Petten, te weten: de motie-Duyvendak c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid van kernsmelting (25422, nr. 21)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-02-2003 2002-2003 nr. 42, pagina 2988 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 7 februari 2003

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-02-2003 2002-2003 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de hogefluxreactor Petten, te weten: - de motie-Duyvendak c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid van kernsmelting (25422, nr. 21); - de motie-Van Velzen/Duyvendak over onderzoek naar alle veiligheidsrisico's (25422, nr. 22)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-11-2002 2002-2003 nr. 19, pagina 1176 - 1177 Tweede Kamer der Staten-Generaal