25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN JAN VOS

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in België besloten is om de kernreactor Doel 3 toch weer in werking te stellen;

overwegende dat er twijfels zijn gerezen over de veiligheid van deze kernreactor;

verzoekt de regering, er bij de Belgische regering op aan te dringen om eerst een milieueffectrapportage te laten uitvoeren, alvorens deze kernreactor opnieuw wordt opgestart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Jan Vos

Naar boven