Publicaties over dossier 29684

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Wadden, te weten: de motie-Van Gent over beschermen van het waddengebied tegen negatieve invloeden van de zeescheepvaart (29684, nr. 79); de motie-Jacobi c.s. over standaarden voor het zekeren van containers (29684, nr. 81); de motie-Jacobi/Atsma over het menselijk visueel toezicht op de Brandaris (29684, nr. 82), en de motie-Polderman over containers met risicolading voor ecosystemen (29684, nr. 83)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2010 2009-2010 nr. 63, pagina 5540 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het waddenzeebeleid, te weten: - de motie-Samsom c.s. over het niet verlenen van vergunningen voor gaswinningen of nieuwe proefboringen (29684, nr. 7); - de motie-Samsom c.s. over het niet koppelen van de voeding van het Waddenfonds aan de winning van Waddengas (29684, nr. 8); - de motie-Samsom over een onderzoek naar de haalbaarheid van CO2-injectie (29684, nr. 9); - de motie-Duyvendak c.s. over de verdeling van de gelden in het Waddenfonds (29684, nr. 10); - de motie-Van Velzen c.s. over de storting van 1,3 mld euro in het Waddenfonds (29684, nr. 11); - en nog acht andere moties (29684, nrs. 12 t/m 19)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-12-2004 2004-2005 nr. 26, pagina 1660 - 1661 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 9 november 2004 over het Waddenzeebeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-12-2004 2004-2005 nr. 23, pagina 1377 - 1387 Tweede Kamer der Staten-Generaal