Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131706 nr. 46

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat nieuwe kostenoverschrijdingen in de zorg niet vallen uit te sluiten;

van mening, dat het uit oogpunt van zorgvuldigheid, continuïteit en menselijke gelijkwaardigheid niet wenselijk is te korten op de tegemoetkomingen in het kader van de WTCG;

spreekt uit dat eventuele besparingen niet gezocht moeten worden in het budget bestemd voor de WTCG,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten