Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131765 nr. 39

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Osira Amstelring in de zomer van 2010 met een minutenregistratiesysteem is gaan werken, onder de eufemistische naam «zorgroutes»;

constaterende, dat de inspectie in haar rapport de minutenregistratie reden voor demotivatie van het zorgpersoneel noemt;

van mening, dat het na de stopwatchzorg in de thuiszorg ongewenst is om een vergelijkbare ontwikkeling te krijgen in de intramurale zorg voor ouderen en/of gehandicapten;

verzoekt de regering de minutenregistraties in de intramurale en de extramurale zorg af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten