32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BESSELAAR C.S.

Voorgesteld 27 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de commissie-Frijns constateert dat voor het jaar 2008 «een vergelijking van het benchmarkresultaat met het feitelijke resultaat leert dat daarvan ruim 20 mld. toegeschreven kan worden aan de implementatie van de beleggingsstrategieën van de pensioenfondsen»;

constaterende, dat die informatie alleen over 2008 beschikbaar is en niet over andere jaren;

constaterende, dat er zeer verschillende schattingen de ronde doen over andere jaren;

van mening, dat het wenselijk is, te weten hoe de pensioenfondsen gepresteerd hebben ten opzichte van de door hen zelf gekozen benchmark;

verzoekt de regering opdracht te geven tot onderzoek naar de beleggingsopbrengst in relatie tot de benchmark over de jaren 2000 tot en met 2010, volgens de door de commissie-Frijns gehanteerde methodiek, en de uitkomsten van dat onderzoek aan de Kamer te doen toekomen voor eind 2011,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Vermeij

Omtzigt

Naar boven