Publicaties over dossier 34300-XVI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (166 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 32753 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (322 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2018 Staatscourant 2018, 39188 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. AMvB Download icon PDF (17 kB)

  Besluit van 17 maart 2017, houdende wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG in verband met het vervallen van niet noodzakelijke personele eisen voor spoedeisende hulp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2017 Staatsblad 2017, 133 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (70 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag teneinde betalingsverplichtingen aan te wijzen ten aanzien waarvan de werknemer bevoegd is om schriftelijke volmacht te verlenen aan de werkgever om uit het uit te betalen minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten voor huisvesting en zorgverzekering en voor enkele andere betalingsverplichtingen en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-11-2016 Staatscourant 2016, 60806 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. AMvB Download icon PDF (67 kB)

  Besluit van 24 oktober 2016, tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag teneinde betalingsverplichtingen aan te wijzen ten aanzien waarvan de werknemer bevoegd is om schriftelijke volmacht te verlenen aan de werkgever om uit het uit te betalen minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten voor huisvesting en zorgverzekering en voor enkele andere betalingsverplichtingen en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2016 Staatsblad 2016, 419 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (13 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016; Verslag van een schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-09-2016 2015-2016 Kamerstuk 34300-XVI, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016; Brief regering; Onderzoek naar middelengebruik onder studenten (16-18 jaar) op mbo/hbo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-09-2016 2015-2016 Kamerstuk 34300-XVI, nr. 172 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (15562 kB)

  Factsheet 'Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2015'

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-09-2016 2015-2016 34300-XVI, nr. 172 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (40 kB)

  Factsheet met kernpunten onderzoek Trimbos

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-09-2016 2015-2016 34300-XVI, nr. 172 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (54 kB)

  Quizvragen en stellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-09-2016 2015-2016 34300-XVI, nr. 172 Tweede Kamer der Staten-Generaal