32 824 Integratiebeleid

Nr. 109 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 29 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen tijd te verliezen valt bij het starten met het leren van de Nederlandse taal, normen en waarden;

verzoekt de regering, op korte termijn taalcursussen aan te bieden op de noodopvanglocaties, zodat er vanaf dag één begonnen kan worden met het leren van de taal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Naar boven