Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626956 nr. 207

26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 207 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN SMALING

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor een goede borging van de externe veiligheid adequaat toezicht en handhaving onmisbaar zijn;

overwegende dat de inspecteurs het beste zicht hebben op de praktijk en een waardevolle bijdrage kunnen leveren ten aanzien van wat wel en niet goed functioneert;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de inspecteurs, belast met externe veiligheid, de inspectiepraktijk ervaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Smaling