Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631409 nr. 97

31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN DE BOER

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2017 een grootscheepse renovatie van de sluizen van Delden en Hengelo in het Twentekanaal gepland staat;

constaterende dat hierbij sprake is van een mogelijke stremming van zeker 35 dagen, waarbij achterliggende bedrijven voor miljoenen schade zullen leiden;

overwegende dat het van groot economisch belang is om de bereikbaarheid over water van de Rotterdamse haven tot ver in het achterland te waarborgen;

verzoekt de regering, bij de aanbesteding van de renovatiewerkzaamheden een verkorting van de stremmingsduur zwaarder mee te laten wegen als leidend criterium, rekening houdend met de financiële kaders, dan wel gefaseerd, en bij het zoeken naar creatieve oplossingen om de stremmingsduur te beperken de getroffen bedrijven te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

De Boer