Aan de orde zijn de herstemmingen in verband met Enkele wijzigingen van het Reglement van Orde (27741).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

Onderdeel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Passtoors (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel II wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel III wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van den Berg (stuk nr. 4), tot het laten vervallen van onderdeel IV.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als het vorige.

Onderdeel IV wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel V wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komen de voorstellen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen deze voorstellen hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij zijn aangenomen.

Naar boven