Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over schoolzwemmen, te weten:

- de motie-Rabbae/Barth over een dekkend plan (27696, nr. 2);

- de motie-Rijpstra/Ravestein over een actieplan (27696, nr. 3);

- de motie-Kant over verplicht schoolzwemmen (27696, nr. 4).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Rabbae/Barth (27696, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rijpstra/Ravestein (27696, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kant (27696, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven