Aan de orde is de behandeling van:

Brief van het Presidium inzake het ontslag van een plaatsvervangend griffier (27839);

Brief van het Presidium inzake een onderzoek naar light rail projecten (27837).

Overeenkomstig de voorstellen van het Presidium wordt besloten.

Naar boven