Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen (26158).

(Zie vergadering van heden.)

De artikelen I t/m III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat dit wetsvoorstel met de vereiste gekwalificeerde meerderheid is aangenomen.

Naar boven