Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de politie, te weten:

- de motie-Rietkerk c.s. over privacyregels (26345, nr. 63);

- de motie-Van Heemst c.s. over de groep van veelplegers (26345, nr. 64).

(Zie vergadering van 4 juli 2001.)

In stemming komt de motie-Rietkerk c.s. (26345, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heemst c.s. (26345, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven