Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27777).

(Zie vergadering van 4 juli 2001.)

De artikelen 1 t/m 4 en de artikelen 22.01 t/m 22.03 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 9 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 22.04 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 22.05 t/m 24.09 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant/Van Gent (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 24.10 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 25.01 t/m 27.01, de begrotingsstaten en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven